Yleinen tietosuojaseloste

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Apex Heat Oy
Y-tunnus: 2940404-1
Sähköposti: info@apexheat.io

2. Kenen tietoja palvelussa käsitellään ja mitä tiedoilla tehdään

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakassuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi keräämme analytiikkatietoja kävijöistämme, joita voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

3. Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Käyttäjän metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa ja alueesta (esim. maa/kaupunki).

Avoin ja julkinen rakennustietokanta ja kiinteistörekisteriaineisto, joka on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

4. Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

Mixpanel Analytics

5. Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan rekisterinpitäjälle.

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy tästä artiklasta

6. Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

7. Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Apex Heat Oy:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

9. Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu
EU Asetus