ManGetsAnIdeaWhileReading

Apex Heat Energiakartoitus

Energiakartoitus on riippumaton, tutkimukseen pohjautuva analyysi talon energiatehokkuudesta. Se kertoo, minkälaisia toimenpiteitä talon omistajan kannattaa tehdä energiakustannusten alentamiseksi. Usein fiksu investointi talon energiatehokkuuteen lisäksi kasvattaa talon arvoa ja parantaa käyttömukavuutta.
ManGetsAnIdeaWhileReading

Energiakartoitus koostuu kolmesta osasta

Lämmitystapavertailu - talosi optimaalinen lämmitysmuoto

Lämmitystapavertailu - talosi optimaalinen lämmitysmuoto

Lämmitystapavertailussa analysoidaan taloosi soveltuvat lämmitysjärjestelmät ja tuloksena on suositus optimaalisesta lämmitysjärjestelmästä.

Lämpöhäviöanalyysi - miten vähentää hukkaan menevää lämpöä

Lämpöhäviöanalyysi - miten vähentää hukkaan menevää lämpöä

Lämpöhäviöanalyysi kuvaa, mitä kautta talosi lämpöenergia katoaa: yläpohja, seinät, alapohja, ikkunat ja ilmanvaihto ovat kanavia lämpöhäviöille.

Aurinkosähköanalyysi - potentiaali tuottaa itse sähköä

Aurinkosähköanalyysi - potentiaali tuottaa itse sähköä

Kannattaako talosi katolle asennuttaa aurinkopaneelit? Analyysi yhdistää talosi sähkönkulutusprofiilin, paikallisen säteilydatan, energianhinnat sekä muita datalähteitä.

Lämmitystapavertailu

Lämmitystapavertailu

Analyysissa yhdistetään paikkatietoa, ulkolämpötiladataa, paikallisia energiahintoja sekä useita muita datalähteitä ja tuloksena on yksilöllinen suositus talosi lämmitysjärjestelmästä. Analyysi kertoo säästöpotentiaalin, investointihinnat, takaisinmaksuajat, energiahintojen muutosten vaikutuksen suosituksiin sekä alueen suositellut urakoitsijat. Analyysi auttaa tekemään oikeat valinnat lämmityskustannusten minimoimiseksi.
Lämmitystapavertailu
Lämpöhäviöanalyysi

Lämpöhäviöanalyysi

Lämpöhäviöanalyysin avulla tunnistetaan mahdollisuudet parantaa talon energiatehokkuutta pienentämällä hukkaan menevää energiaa. Usein on myös järkevää parantaa tällä tavoin energiatehokkuutta ennen, kuin investoi uuteen lämmitysjärjestelmään. Analyysi kertookin, mitä toimenpiteitä talonomistajan kannattaa tehdä missäkin järjestyksessä saavuttaakseen optimaalisen lopputuloksen.
Lämpöhäviöanalyysi
Aurinkosähköanalyysi

Aurinkosähköanalyysi

Analyysiin sisältyvä hintaherkistely kuvaa sitä, mikä vaikutus on talon omalla sähkönkulutuksella ja aurinkoisten aikojen sähkönhinnalla investoinnin kannattavuuteen. Aurinkosähköjärjestelmät ovat fiksuja investointeja talon energiaomavarisuuteen, kunhan huolehditaan siitä että järjestelmä on mitoitettu oikein. Analyysin avulla vältetään huonot hankinnat.
Aurinkosähköanalyysi

Lue lisää

Maalämpö ja poraaminen

Maalämpö ja poraaminen

Lue tarkemmin miten optimoimme poraamisen kustannusta ja porakaivojen sijoittelua tontille.

Miten laskentamme toimii

Miten laskentamme toimii

Lue tarkemmin miten laskentalogiikkamme on rakennettu

ManGetsAnIdeaWhileReading

Vesi-kiertoinen lämmönjako

Miksi, milloin ja miten vesikiertoiseen lämmönjakoon kannattaa siirtyä?

BusinesspersonReadyToLaunch

Selkeät suositukset ja jatkotoimenpiteet

Kerromme selkeästi ja rehellisesti mitä investointeja suosittelemme ja miten niiden toteutuksessa edetään seuraavaksi. Suosituksemme saattavat sisältää esim. Maalämpöjärjestelmän, ilmvesilämpöpumpun tai poistoilmalämpömpun asentamisen; ylä-/alapohjan, seinien tai ikkunoiden lisäeristämistä; tai aurinkosähköjärjestelmän asentamisen.
BusinesspersonReadyToLaunch